Martin Verner
About
Contact


    goldplated silver, silicone goldplated silver, silicone goldplated silver, silicone goldplated silver goldplated silver goldplated silver goldplated silver goldplated silver goldplated silver goldplated silver goldplated silver goldplated silver

Necklace_On the Edge_2021_marble, goldplated silver, silicone


Marble is used in sculpture and design of utility objects primarily for its strength and endurance.
Martin Verner tries to disrupt this conception, on the contrary he seeks the flexibility limits of the stone.
He makes the stone bend through deep cuts and shows how far he is possible to push the experiment
before it crosses the edge. The author is also testing the size limits of the material – he moves up
from small wearable jewellery pieces to oversized objects that resemble jewellery
just in a distant possibility of interperation.

On the EdgeMramor je v sochařství a při výrobě užitkových předmětů využíván především pro svoji pevnost a odolnost.
Martin Verner se snaží tuto představu narušit a naopak hledá hranici pružnosti kamene. Prostřednictvím hlubokých
zářezů nutí kámen se ohýbat a ukázat autorovi i pozorovatelům, jak daleko je možné v experimentu
s materiálem zajít, než se ocitne za hranou svých možností. Limity objektů autor testuje i v jejich
měřítku – od drobných, nositelných šperků se posouvá k naddimenzovaným objektů, které šperk
připomínají už jen jako vzdálenou možnost interpretace.

Na Hraně